Certyfikat

kliknij po więcej informacji

Otrzymaliśmy tytuł
"Bezpieczna Szkoła"

Projekt edukacyjny
LIBRUS

Strona logowania do dziennika

Informacje
certyfikat Ja Czytam

Sukcesy szkoły
Adres szkoły
Społeczna Szkoła Podstawowa Integracyjna
nr 100 STO
ul. Bogusławskiego 6a
tel.0226696225; 504257199
Dyrektor: ttatkowski@o2.pl
Sekretariat: sekretariatgim14sto@op.pl

konto bankowe:
BANK PKO:
39102010260000190202234086
Przekaż na 1% podatku
Konkurs

Najlepsza szkolna witryna
internetowa w konkursie
Interkl@syMisja, wizja, EWD

Misja szkoły

  Misję Społecznego Gimnazjum nr 14 STO stanowi...
...zapewnienie możliwości kształcenia dzieciom, których rodzice w sposób szczególny zainteresowani są ich harmonijnym i wszechstronnym rozwojem, uwzględniającym zarówno wykorzystanie możliwości intelektualnych, jak również kształtowanie takich cech, jak aktywność społeczna i pozytywne podejście do świata.

Wizja szkoły

1. WYCHOWANIE
   - budowanie opartych na szacunku relacji między uczniami, nauczycielami i rodzicami;
   - kształtowanie postaw opartych na wartościach;
   - rozwijanie kompetencji społecznych uczniów;
   - rozwijanie świadomości prozdrowotnej, proekologicznej oraz prosportowej;
   - profilaktyka zachowań niebezpiecznych.
2. NAUCZANIE
   - indywidualne podejście do ucznia;
   - rozwijanie szczególnych uzdolnień uczniów;
   - zróżnicowanie oferty edukacyjnej;
   - promowanie aktywności i kreatywności uczniów ;
   - systematyczne podnoszenie kwalifikacji i kompetencji stabilnego zespołu nauczycielskiego.
3. ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY
   - dbanie o bezpieczeństwo;
   - kameralne warunki nauki;
   - praca zespołowa priorytetem w realizacji zadań szkoły;
   - organizacja wyjazdów i wyjść o charakterze: integracyjnym, kulturalnym, sportowym i
      turystyczno- krajoznawczym;
   - ciągły rozwój zaplecza technicznego.

Edukacyjna Wartość Dodana

  Społeczne Gimnazjum nr 14 STO
SZKOŁĄ SUKCESU

Ukazały sie wskaźniki Edukacyjna Wartości Dodanej, które mierzą efektywność nauczania w polskich gimnazjach w latach 2012-2015. Wyniki egzaminu gimnazjalnego i zmienne EWD świadczą, że efektywność nauczania w zakresie przedmiotów humanistycznych jak też matematyczno-przyrodniczych w naszej szkole jest bardzo wysoka.
Jesteśmy szkołą sukcesu!
Każdy uczeń w naszej szkole pogłębia wiedzę i rozwija się.
Gratulujemy uczniom i nauczycielom!
http://ewd.edu.pl/wskazniki/gimnazjum/wykres-szkoly/?id=17402
Humanistyczny       matematyczno-przyrodniczy
 Część humanistyczna                Część matematyczno-przyrodnicza

-->