Certyfikat

kliknij po więcej informacji

Otrzymaliśmy tytuł
"Bezpieczna Szkoła"

Projekt edukacyjny
LIBRUS

Strona logowania do dziennika

Informacje
certyfikat Ja Czytam

Sukcesy szkoły
Adres szkoły
Społeczna Szkoła Podstawowa Integracyjna
nr 100 STO
ul. Bogusławskiego 6a
tel.0226696225; 504257199
Dyrektor: ttatkowski@o2.pl
Sekretariat: sekretariatgim14sto@op.pl

konto bankowe:
BANK PKO:
39102010260000190202234086
Przekaż na 1% podatku
Konkurs

Najlepsza szkolna witryna
internetowa w konkursie
Interkl@syPostHeaderIcon O szkole

Społeczne Gimnazjum nr 14 Społecznego Towarzystwa Oświatowego powstało w 1999 roku. Na początku swej działalności szkoła zajmowała niewielki budynek przy ul. Sieciechowskiej 4 w Warszawie. W sierpniu 2005 r. przenieśliśmy się do znacznie większego i wygodniejszego lokalu mieszczącego się na piętrze pawilonu handlowego przy ul. Bogusławskiego 6a.
W szkole uczy się 6 klas, po dwie na każdym poziomie (klasy 12-14 osobowe). Łączna liczba uczniów w całej szkole wynosi obecnie 80 osób.
 Od pierwszych miesięcy istnienia szkoły zespół pedagogiczny pracował nad nadaniem jej indywidualnego charakteru. Powstał specyficzny program okresu adaptacyjnego, służący diagnozowaniu uczniów pierwszej klasy, wyrównaniu poziomu ich umiejętności szkolnych oraz łagodnemu wprowadzeniu w tajniki nauki gimnazjalnej. Duży nacisk położony został na zdobywanie przez uczniów gruntownej wiedzy potwierdzanej w testach semestralnych (konstruowanych na podobieństwo egzaminów gimnazjalnych), twórcze podejście do nauki (prace samodzielne), oraz indywidualne podejście do ucznia (konsultacje przedmiotowe). Ważnym elementem szkoły jest życie społeczne.
 Uczniowie regularnie biorą udział w imprezach kulturalnych i sportowych, korzystając z oferty różnych instytucji, ale również wykorzystując własna inicjatywę. Wspólne spędzanie wolnego czasu wpłynęło na ukształtowanie życzliwej atmosfery.
 Do tradycji naszej szkoły należą wspólne wyjazdy: integracyjny, narciarski i krajoznawcza wycieczka zagraniczna. Szkoła posiada pracownię komputerową, laboratorium fizyczno-chemiczne, salę rekreacyjną wyposażoną w dwa stoły do tenisa stołowego z której uczniowie mogą korzystać również podczas przerw.
 Zajęcia wychowania fizycznego odbywają się w hali sportowej i na basenie, oddalonych od szkoły o około 2 kilometry.

Misję Społecznego Gimnazjum nr 14 STO stanowi...

...zapewnienie możliwości kształcenia dzieciom, których rodzice w sposób szczególny zainteresowani są ich harmonijnym i wszechstronnym rozwojem, uwzględniającym zarówno wykorzystanie możliwości intelektualnych, jak również kształtowanie takich cech, jak aktywność społeczna i pozytywne podejście do świata.


Niewątpliwym atutem szkoły jest wysoki poziom nauczania, potwierdzony wynikami egzaminów gimnazjalnych i miejscami naszych absolwentów w szkołach średnich. W celu poznania tajników funkcjonowania naszej szkoły zachęcamy zarówno do lektury programu jak i do odwiedzin naszego gimnazjum. Wtedy zobaczycie Państwo jak w praktyce wygląda realizacja tego co sobie założyliśmy.