Certyfikat

kliknij po więcej informacji

Otrzymaliśmy tytuł
"Bezpieczna Szkoła"

Projekt edukacyjny
LIBRUS

Strona logowania do dziennika

Informacje
certyfikat Ja Czytam

Sukcesy szkoły
Adres szkoły
Społeczna Szkoła Podstawowa Integracyjna
nr 100 STO
ul. Bogusławskiego 6a
tel.0226696225; 504257199
Dyrektor: ttatkowski@o2.pl
Sekretariat: sekretariatgim14sto@op.pl

konto bankowe:
BANK PKO:
39102010260000190202234086
Przekaż na 1% podatku
Konkurs

Najlepsza szkolna witryna
internetowa w konkursie
Interkl@syPostHeaderIcon WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA CZESNE

Szanowni Państwo,
informujemy, że zgodnie z uchwałą Zarządu Szkoły nr 9/2014 z dnia 12.06.2014 r. łączna wysokość opłat za czesne w roku szkolnym 2014/2015 będzie wynosiła 9750 PLN. Wpłat należy dokonywać w ratach po 975 PLN płatnych do 25 dnia każdego miesiąca z góry za miesiąc następny. Szczegółowy harmonogram wpłat jest umieszczony w oświadczeniu o płatnościach, które corocznie podpisują rodzice uczniów uczęszczających do naszej szkoły.

Informujemy, że wysokość opłaty rekrutacyjnej wynosi 1000 PLN.

Wpłat prosimy dokonywać na poniższe konto bankowe:
BANK PEKAO XIII O/W-WA 54 1240 2034 1111 0000 0307 5362