Certyfikat

kliknij po więcej informacji

Otrzymaliśmy tytuł
"Bezpieczna Szkoła"

Projekt edukacyjny
LIBRUS

Strona logowania do dziennika

Informacje
certyfikat Ja Czytam

Sukcesy szkoły
Adres szkoły
Społeczna Szkoła Podstawowa Integracyjna
nr 100 STO
ul. Bogusławskiego 6a
tel.0226696225; 504257199
Dyrektor: ttatkowski@o2.pl
Sekretariat: sekretariatgim14sto@op.pl

konto bankowe:
BANK PKO:
39102010260000190202234086
Przekaż na 1% podatku
Konkurs

Najlepsza szkolna witryna
internetowa w konkursie
Interkl@syBEZPIECZNA SZKOŁA, TO NASZA SZKOŁA

 Otrzymaliśmy właśnie tytuł Bezpiecznej Szkoły oraz członkostwo Ogólnopolskiego Klubu Bezpieczne Szkoły nadany przez Fundację Państwo Obywatelskie. Projekt, w którym nasza szkoła uczestniczyła przez prawie cały rok, objęty był patronatem Ministra Sprawiedliwości, a w skład Komitetu Konkursu wchodzili m.in. Rzecznik Spraw Obywatelskich, rektorzy szkół wyższych, kuratorzy oświaty.
 Zaangażowaliśmy się w to trudne przedsięwzięcie, aby tylko potwierdzić oficjalnie to, co dzieje się w szkole już od wielu lat, niezależnie od realizacji ww. projektu. Od lat bowiem prowadzimy szerokie działania edukacyjne w celu uświadomienia młodzieży, jak wygląda współczesny świat na różnych płaszczyznach: kulturowej, obyczajowej, międzypokoleniowej, zagrożeń globalnych, a także codziennego bezpieczeństwa każdego z nas.

W Programie Bezpieczna Szkoła uczestniczyło ponad 1000 szkół z całej Polski, tj. ponad 300 tys. uczniów. Zadania konkursowe obejmowały takie zagadnienia jak: funkcjonowanie państwa prawnego i społeczeństwa obywatelskiego, w tym norm współżycia, poszanowania praw jednostki, ze szczególnym podkreśleniem praw dziecka .Również przeciwdziałania patologiom, tolerancji wobec ludzi o odmiennej kulturze, rasie, obyczajach, zagadnienie solidaryzmu społecznego i podniesienia poziomu bezpieczeństwa szkoły i uczniów.
W ramach projektu w naszej szkole odbyły się m.in.:
  - spotkanie społeczności szkolnej z p. sędzią Anną Marią Wesołowską;
  - spotkanie z policjantem, podkomisarzem Tomaszem Kubasem;
  - spotkanie z psychologiem, p. Ewą Drużny-Motyl, pracującą w Domu Dziecka w Konstancinie-Jeziornej;
  - spotkanie z p. Krystyną Budnicką – świadkiem historii.

Na lekcjach i prelekcjach zrealizowane zostały takie tematy jak:
  - pierwsza pomoc, obrona konieczna, bezpieczeństwo wodne;
  - tożsamość narodowa, współczesny patriotyzm, drogi do wolności;
  - problemy najbliższego otaczającego nas środowiska (np. przemoc słowna);
  - pomoc osobom znajdującym się w trudnej życiowo sytuacji.

 Projekt realizowaliśmy na różne sposoby. Odbyło się wiele spotkań z osobami, które wniosły profesjonalizm (np. przedstawiciel Policji) oraz indywidualne spojrzenie na przedstawiane kwestie (np. p. Budnicka). Uczestniczyliśmy w prelekcjach prowadzonych przez uczniów („Bezpieczeństwo wodne: WOPR - cele i zadania”), dyskusjach („Nie jesteś sam. Jak monitorować sytuację osób z otoczenia szkolnego lub środowiskowego, które znalazły się w biedzie, chorobie, stanie sieroctwa społecznego lub „eurosieroctwa”, gdzie szukać pomocy”), konkursach („Co powinno się zmienić w Twojej szkole, rodzinie, otoczeniu, by poprawić relacje między ludźmi?”), lekcjach pokazowych (udzielanie pierwszej pomocy i rozumienie pojęcia obrony koniecznej), projekcjach filmowych („Zabawa w chowanego” - reportaż Ewy Ewart), a także szliśmy do kina („Bitwa Warszawska 1920”) i organizowaliśmy akcje charytatywne („Szlachetna Paczka”, pomoc dla Domu Dziecka w Konstancinie).
 Uzyskanie tytułu Bezpiecznej Szkoły to dla nas wyróżnienie, jednakże mamy świadomość, że działania na rzecz bezpieczeństwa szkoły to nieustające zadanie każdego z nas.Dyplom.pdf

Opiekunowie projektu:
Olga Piekarska-Piotrowicz, psycholog szkolny,
Bernadeta Obrębowska, pedagog szkolny

[wróć]